O nás

Tým

Tým Advance Healthcare Management Consulting tvoří lidé, kteří se dlouhodobě věnují jak analýze problémů zdravotnictví v ČR, tak i hledání a prosazování jejich možných řešení.

MUDr. PAVEL HROBOŇ, M.S.
Zakladatel a partner

lékař a ekonom. Vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řízení zdravotnictví na Harvard University. Přednáší na několika fakultách Univerzity Karlovy a v Management Center Innsbruck. Působil 3 roky jako náměstek ministra zdravotnictví, zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky. Několik let byl členem European Health Innovation Leadership Network. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR jako poradce a ředitel strategie. V letech 1998 až 2002 působil jako konzultant mezinárodní poradenské firmy McKinsey&Company v několika evropských zemích na projektech v oblasti zdravotnictví a finančních služeb.

Mgr. HENRIETA TULEJOVÁ, M.S.
Zakladatel a partner

ekonomka, vystudovala Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostone a finanční manažment na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě. V Advance Consulting se věnuje poradenství v oblasti strategie zdravotních pojišťoven, telekonzultací, řízené péče, disease management programů a inovativních kontraktů mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče, např. rozvoj DRG kontraktů, balíčkové kontrakty a P4P. Je spoluzakladatelem, partnerem a interním lektorem v Advance Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Více než 5 let působila jako manažerka odboru strategického plánování ve zdravotní pojišťovně Dôvera. Několik let byla členkou reformních týmů na Ministerstvu zdravotnictví ČR i SR a věnovala se reformě zdravotních pojišťoven a veřejného zdravotního pojištění.

MUDr. Ing. DANIEL HODYC, Ph.D.
Zakladatel a partner

lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii se specializací na management zdravotních služeb na Vysoké škole ekonomické. Jako konzultant na ministerstvu zdravotnictví se v letech 2007 – 2009 a 2011- 2012 podílel na implementaci systému DRG do úhrad akutní hospitalizační péče. V současné době se věnuje zejména analýzám a poradenství v oblasti hodnocení produkce poskytování zdravotních služeb, metodice kontrahování zdravotní péče, DRG a analýzám struktury a toku zdravotních služeb nad kmeny zdravotních pojišťoven.

PhDr. BLANKA ČERMÁKOVÁ, MHA
Hlavní analytik

v roce 2012 ukončila magisterský program na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Při studiu byla členkou studentské pracovní skupiny Veřejné finance v rámci Národní ekonomické rady vlády. Od absolvování univerzity se plně věnuje analytické práci v oblasti zdravotnictví. Do roku 2013 působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako analytička Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním. V letech 2013–2014 vystudovala program zaměřený na management ve zdravotnictví. S Advance Consulting spolupracuje od roku 2012 na pozici analytičky, zaměřuje se zejména na analýzy v oblasti úhrad a produkce zdravotní péče.

Mgr. KRISTÍNA VALLOVÁ
Analytik

Vystudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, absolvovala semestrální pobyt na univerzitě v Bergenu (Norsko). S Advance Consulting spolupracuje od poloviny roku 2017 jako analytička. Věnuje se analýze a zpracování velkoobjemových datových sad. Má zkušenosti s analýzou dat vykazovaných zdravotním pojišťovnám v oblasti ambulantní i lůžkové péče na Slovensku i v ČR, věnuje se vyhodnocování dopadu intervencí zaměřených na poskytovatele zdravotní péče či vlivu platebních mechanismů.

Mgr. DOMINIKA ŠEBOVÁ
Analytik

Vystudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, absolvovala semestrální pobyt na univerzitě v Gentu (Belgie). S Advance Consulting spolupracuje od poloviny roku 2018 jako analytička. Zaměřuje se na analýzu dat ambulantní i lůžkové péče v ČR a na Slovensku, platební mechanismy v oblasti lůžkové péče a vývoj mechanismů pro měření kvality lůžkové péče.

Mgr. MAGDALENA ŠKODOVÁ
Analytik

V roce 2020 ukončila studium magisterského programu na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Během magisterského studia absolvovala semestrální zahraniční pobyt v Utrechtu (Nizozemí). Dlouhodobě se věnuje oblasti ekonomie ve zdravotnictví, ve své diplomové práci se věnovala modelům pro přerozdělování financí mezi zdravotními pojišťovnami se zaměřením na pacienty s renálním selháním. S Advance Consulting spolupracuje od roku 2018 a zaměřuje se především na zpracování a analýzu dat v oblasti ambulantní i lůžkové péče, projekty zaměřené na standardizaci péče (klinické protokoly) a strategie nemocnic v krajích.

Ing. VERONIKA KLIMKOVÁ
Junior konzultant, projektový manažer

Absolvovala studium Mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, se specializací na strategické poradenství. Svůj magisterský program si doplnila o semestrální studijní pobyt v Bergenu (Norsko). Její hlavní oblastí zájmů je dlouhodobě zdravotnictví, jemuž se věnovala jak v diplomové práci zaměřené na digitalizaci českého zdravotnictví, tak i později na specifických projektech v technologickém start-upu UNICO.AI a v mezinárodní konzultační společnosti Deloitte.  Působí také na nezávislém projektu Iniciativa pro efektivní zdravotnictví. S Advance Consulting začala spolupracovat v roce 2022, kde se věnuje primárně ekonomickému poradenství, optimalizaci strategie nemocnic v krajích či úhradovým mechanismům.

Máte dotazy, chcete si sjednat schůzku?

Kontaktujte nás